День рідної мови

21 лютого

Міжнародний день рідної мови

Тема: «Мова наша солов’їна»           

Мета:

навчальна – розширити знання учнів про українську мову; показати її красу та багатство за допомогою поетичного слова, українського фольклору; розвивальна – розвивати мовлення учнів;

виховна – викликати бажання любити рідну мову, свій народ, рідну землю.

Вид заняття: позакласний захід.

Форма проведення: лінгвістична гра.

Обладнання: картки, українські народні пісні,  ТЗН.

Цільова аудиторія: учні 5 та 9 класів.

Хід заходу

Учитель:

Ой яка чудоваукраїнськамова

Де береться все це, звiдкiля i як

Є в нiйлiс-лiсок-лiсочок, пуща, гай, дiброва,

Бiр, перелiсок, чорнолiс. Є iщебайрак.

I така ж розкiшна i гнучка, як мрiя.

Можна "звiдкiля" i "звiдки", можна i "звiдкiль".

Є у нiйхурделиця, вiхола, завiя,

Завiрюха, хуртовина, хуга, заметiль.

Та не в тому справа, щотакабагата

Помагало слово нам у боротьбi.

Кликало на битву протисупостата,

То звучало смiхом на полях плаката,

I за все це, мово, дякуємтобi.

О. Підсуха

Яка прекрасна українська мова! Виплекана колоссям, землею, виспівана птахами, звеличена письменниками.  Мова… Яка ти багатогранна, ніжна, чиста, як промінчики сонця, що яскравим сяйвом осипають землю добром, радістю, плодами… Ти квітуєш пелюстками слів у морозних думах полину, даєш поетові дужі крила, щоб зміг піднятися у височінь, ученим ти відкриваєш мудрість людської душі. Ти повна сил, як кремезний дуб широколистий, тобі рости, рости і не в’янути, бо у твоїм серці – «великого народу ніжна і замріяна душа».

         Перші слова.. Вони – з матусиної колискової, бабусиної легенди. Саме вони відкривають дитині безмежний світ.

Шановні діти, гості, сьогодні наша зустріч  присвячена рідній українській мові. Адже 21 лютого – Міжнародний день рідної мови.                                                                               У світі налічується близько 3 тисячі мов.  У кожного народу вона своя. І серед них – ніби запашна квітка в чудовому букеті – українська мова.

 Ми зібралися сьогодні для того, щоб краще пізнати свою Україну, свій рідний край, свою мову. Це ми зробимо у вигляді лінгвістичної гри.

Умови такі: дві команди змагаються протягом шести раундів. Наше змагання буде судити журі у складі….

Отож розпочинаємо! Щасти вам!

Правила конкурсу:

1.За правильну відповідь команді нараховується один бал.

2. Після кожного етапу конкурсу члени журі повинні оголосити результати.

3. За порушення дисципліни, підказки, викрики, журі має право зняти з команди один бал.

Але щоб отримати дозвіл до початку змагань вам необхідно представити назви та девізи своїх команд.

І  конкурс «Мовна розминка»

Учитель:

Наш народ має свою давню історію, багаті традиції. Усе це сприяло розвитку усної народної творчості. У повсякденному житті частіше за все можна почути народні приказки. Тому завдання першого конкурсу відгадати другу частину приказок. За кожну правильну відповідь – один бал.

1.      Праця людину годує, а лінь…. (марнує).

2.      На сонці тепло, а біля матері…. (добре).

3.      Зробив діло – гуляй ….(сміло).

4.      Хто рано посіє, той рано…. (пожне).

5.      Мудрим ніхто не вродився, а…. (навчився).

6.      Без труда нема…. (плода).

7.      Книга вчить, як на світі ….(жить).

8.      Одна голова – добре, а дві - …(краще).

 9. Не кажи «Не вмію», кажи ….(«Навчуся»).

 10. Слово не горобець «як вилетить – не …(впіймаєш)».

  11. Злагода будує, а незгода …. (руйнує).

  12. Злий плаче від заздрості, а добрий від…(радості).

  13. Під лежачий камінь і вода не …(тече).

  14. Вік живи – вік ….(учись).

  15. Вчення світло, а невчення - ….(тьма).

  16. Більше діла – менше….( слів).

  17. Хто дбає, той і…. (має).

  18. Дерево міцне корінням, а людина – родом і ..(народом).

  19. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто…(ти).

20. Краще погано їхати, ніж ….(добре йти).

Музична пауза – «Червона рута». За правильну відповідь 2 бали.

ІІ конкурс «МОВНЕ АСОРТІ»

Завдання: дати відповіді на запитання на швидкість. Кожна команда має за 1 хвилину дати як можна більше відповідей на однакову кількість запитань.

Журі фіксує загальну кількість правильних відповідей.

           Запитання для команди №1(5 клас)

1.      Державна мова України. (Українська)

2.      З якого знаку починається діалог?( З тире)

3.      Як називається висловлювання особи в діалозі (репліка)

4.      Назвіть головні члени речення. (Підмет і присудок)

5.      Як називаються літери, що записані в певному порядку? (Алфавіт)

6.      Що вивчає синтаксис? (словосполучення і речення)

7.      Скільки букв «О» в слові «Молоко»?(Три)

8.      Висловлювання особи, передане дослівно (пряма мова).

9.      Остання буква у слові «сім» (Ем)

10. Чи завжди я, ю, є, ї позначають по два звуки (ні).

   11. Скільки голосних звуків. (6)

   12. Скільки звуків у слові «джміль»?(Чотири)

Запитання для команди №2

1.      Складне речення – це речення, яке має (2 граматичні основи).

2.      Слова, що мають спільний корінь.(Спільнокореневі)

3.      Як називаються стійкі сполучення слів, які можна замінити одним словом (фразеологізми).

4.      Який знак ставиться в кінці розповідного речення? (Крапка)

5.      Граматична основа – це (підмет і присудок).

6.      Який розділовий знак ставимо у СБР, якщо можна вставити сполучники «що», «бо», «а саме» (:).

7.      Сьомий відмінок нашої мови. (Кличний)

8.      Частина слова перед коренем.(Префікс)

9.      Речення з однією граматичною основою.(Просте)

10.У що береться пряма мова? (У лапки)

11. Розмова двох осіб. (Діалог)

12. Як називається речення, частини якого рівноправні за змістом (складносурядне).

Музична пауза – «Рідна мати моя». За правильну відповідь 2 бали.

ІІІ конкурс «АНТИСУРЖИК»

Командам видається записані три речення, які вони повинні відредагувати (за кожне речення 1 бал).

Команда №1.

1. Крижовнік має гострі шипи.  (Аґрус має гострі колючки).

2. Я не получаю газет уже дві неділі.  (Я не отримую газет уже два тижні). 

3. Прочитайте, там все напечатано.  (Прочитайте, там все надруковано). 

Команда №2.

1. У нашій школі працює кружок любителів української мови. (гурток)

2. У цій столовій навіть стакани брудні.  (У цій їдальні навіть склянки брудні). 

3. А сливочне масло у вас є?  (А вершкове масло у вас є?) 

Музична пауза – «Одна калина». За правильну відповідь 2 бали.

ІV. Конкурс «Все про українську мову та літературу».

«Вірите чи ні» буду запитувати у кожного з вас. Якщо правильно ви  відповідаєте, отримуєте один бал.

1.      Чи віриш ти, що українська абетка складає 32 літери (ні, 33)

2.      Чи віриш ти, що Хуха–моховинка народилася на болоті? (Ні, Хухи не люблять вогкого. Хуха народилася в старому бору).

3.      Чи віриш ти, що у словах зап’ястний, кістлявий спрощення не відбувається?(так) 

4.      Чи вірите ви, що «якийсь дивний і страшний звір, синій-синій, з препоганим запахом» був вовком? (Ні, він був лисом. Казка І.Франка «Фарбований Лис»).

5.      Чи віриш ти, що у слові КУЩ 3 звука? (ні, 4)

6.      Чи вірите ви, що Маруся так розгадала загадку пана: ситніше над усе – панські кабани, прудкіше – панські хорти, наймиліше – гроші. (Ні. Маруся так розгадала загадку пана: ситніше над усе – земля-мати, прудкіше над усе – думка. А миліше над усе –сон»).

7.      Чи віриш ти, що в українській мові о може наближатися до у? (так)

8.      Чи вірите ви, що Хуха-моховинка врятувала козу Лиску? (Так. Хуха покликала на допомогу дітей, які звільнили козу Лиску із сітки).

9.      Чи віриш ти, що букво сполука дж передає 2 звука? (ні, один звук)

10.    Чи вірите ви, що «Фарбований лис» – це народна казка? (Ні, це літературна казка. Її автор – І.Франко).

11.    Чи віриш ти, що Орфографія вивчає правила літературної вимови? (ні, правила написання слів)

12.    Чи вірите ви, що цар Плаксій помер від грипу? (Ні, цар Плаксій помер від сміху).

Музична пауза – «Гімн України». За правильну відповідь 2 бали.

V.«БИТВА СИНОНІМІЧНИХ РЯДІВ»

Завдання наступне: утворити синонімічний ряд від  слова «говорити». За кожен варіант команда отримує 1 бал.

 

Казати

Балакати

Мовити

Гомоніти

Гуторити

Повідати

Торочить

Точити

Базікати

Цвенькати

Бубоніть

Лепетати

Жебоніти

Вести

Плести

Бормотати

 

Музична пауза – «Несе Галя воду». За правильну відповідь 2 бали.

VІ.«КОНКУРС КАПІТАНІВ» - «СКАЖИ БЕЗ ЗАТРИМКИ»

Я називаю слова, а ви маєте дібрати до них антоніми без затримки по черзі. У разі затримки відповідає суперник. Переможе той, у кого було найменше пауз та найбільше правильних відповідей.

І команда                                                     ІІ команда

сміятися (плакати)                              активний (пасивний)

корисний (шкідливий)                        працювати (відпочивати)

захід (схід)            ганьба (слава)

минуле (сучасне)                                 згадати (забути)

працьовитий (лінивий)                       прокинутися (заснути)

вітатися (прощатися)                           ніч (день)

сміятися (плакати)                               кохати (ненавидіти)

Музична пауза – «Я не здамся без бою». За правильну відповідь 2 бали.

 

 

VІІ. «Видатні українці»

Умови конкурсу: прослухавши кілька підказок капітана, розгадайте кого зображено на портреті.

Музична пауза – «Гімн Євромайдану». За правильну відповідь 2 бали.

VІІІ.«Ерудит»

Вам потрібно  пояснити значення українських слів.

1. Загуменковий:

А) платоспроможний.

Б) Хлопець із села, провінції.

В) той, хто служить у церкві.

2. Видзігора:

А) Хвалько.

Б) Гострозорий чабан.

В) звір.

3. Кармазин:

А) винахідник кишень.

Б) великий комір.

В) червоне сукно.

4. Давидло:

А) Зір

Б) Вигляд

В) ріст.

Музична пауза – «Воїни». За правильну відповідь 2 бали.

ІХ. «Мова жестів теж прекрасна»

Мімікою і жестами пояснити фразеологізми,  щоб їх відгадали команди.

1.  Водити за носа – обманювати.

   Взяти себе в руки – зібратися.

 2. Дивитись крізь пальці – не брати до уваги.

    Замилювати очі – говорити неправду.

 

 

Учитель:

Ось наше змагання і завершилося. Отже, маємо такі результати: у конкурсі юних філологів отримує перемогу команда «….».

І наостанок хочу сказати:

                                   Йди в тисячоліття, рідна мово,

                                   До сердець і душ людських доходь,

                                   Квітни калиново й барвінково,

                                   Бо на те й благословив Господь!

Категорія: Методика навчання | Додав: Olia (19.02.2015)
Переглядів: 1579 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: